Fanoroana:Anagrama

Ny anagrama (teny grika izay midika "famadibadihana teny") dia tao famadibadihana ny literan'ny teny iray mba hanorina teny hafa.