Fanoroana:Etimolojia

Inona ny atao hoe etimolojia ?

Ovay

Ny etimolojia dia mitantara ny tantaran'ny teny na fiteny iray hatran'ny fipoirany ka hatramin'ny endriny ankehitriny.

Ny zavatra tokony misy ao amin'ny fanazavana mikasikan'ny etimolojia

Ovay

Ny etimolojian'ny teny dia tokony tsy maitnsy misy ny fampahalalàna manaraka :

  • Ny daty nampiasana azy voalohany ary loharano amantarana izany.
  • Ny endriny tao amin'ny Tantara hatrany amin'ny fiteny fiaviany.
  • Dinika, antsipirihan-kazavana ara-tantara hahafahana manazava ny tantaran'ny teny.