Icono aviso borrar.png

Nataon'ny mpikambana ho anisan'ny pejy hofafàna haingana ity pejy ity.
Raha tokony hotazonina tsy ho voafafa ilay pejy dia tokony hiadian-kevitra izany.


This page has been marked by a user for speedy deletion.
If it should be kept, then discuss on the talk page
---- Io ny antony napetrak'ilay mpikambana : I'm an admin in Turkish Wiktionary. There's no such word in Turkish language. Please delete it. Thanks for everything.