Rakibolana:Rima malagasy/avianaʷ

Fanononana

Ovay

/-avianaʷ/

Rima

Ovay

Vaninteny 3

Ovay

bavianao, havianao, kavianao, lavianao, savianao, vavianao,

Vaninteny 4

Ovay

anavianao, andavianao, batavianao, betavianao, fanavianao, fandavianao, fiangavianao, fihavianao, fivavianao, hanavianao, handavianao, haravianao, hiangavianao, hihavianao, hovavianao, iangavianao, ihavianao, nanavianao, nandavianao, niangavianao, nihavianao, novavianao, tatavianao, vonkavianao,

Vaninteny 5

Ovay

-davianao, -kavianao, -tsavianao, amosavianao, ampanavianao, ampandavianao, anambavianao, famosavianao, fampanavianao, fampandavianao, fampiangavianao, fampihavianao, fampivavianao, fanambavianao, fianakavianao, fikovavianao, hamosavianao, hampanavianao, hampandavianao, hanambavianao, hifanavianao, hifandavianao, hikovavianao, ifanavianao, ifandavianao, ikovavianao, landintsavianao, mandrihavianao, namosavianao, nampanavianao, nampandavianao, nanambavianao, nifanavianao, nifandavianao, nikovavianao, ramangavianao,

Vaninteny 6

Ovay

-bonkavianao, -karavianao, -kovavianao, -panavianao, -pandavianao, -piangavianao, -pihavianao, -pivavianao, ampanambavianao, ampifanavianao, ampifandavianao, andraviravianao, fampamosavianao, fampanambavianao, fampianakavianao, fampikovavianao, fandraviravianao, fifampanavianao, fifampandavianao, fifampiangavianao, fifampihavianao, fifampivavianao, fihavihavianao, firahavavianao, firaviravianao, hampanambavianao, hampifanavianao, hampifandavianao, handraviravianao, hifamosavianao, hifampiangavianao, hifampihavianao, hifampivavianao, hifanambavianao, ifamosavianao, ifampiangavianao, ifampihavianao, ifampivavianao, ifanambavianao, nampanambavianao, nampifanavianao, nampifandavianao, nandraviravianao, nifamosavianao, nifampiangavianao, nifampihavianao, nifampivavianao, nifanambavianao,

Vaninteny 7

Ovay

-dandintsavianao, -dramangavianao, -kamosavianao, -pamosavianao, -panambavianao, -pianakavianao, -pikovavianao, akondrobatavianao, ampandraviravianao, ampifanambavianao, fampandraviravianao, fampihavihavianao, fampirahavavianao, fampiraviravianao, fifampamosavianao, fifampanambavianao, fifampianakavianao, fifampikovavianao, hampandraviravianao, hampifanambavianao, hifampianakavianao, hifampikovavianao, hifandraviravianao, ifampianakavianao, ifampikovavianao, ifandraviravianao, nampandraviravianao, nampifanambavianao, nifampianakavianao, nifampikovavianao, nifandraviravianao,

Vaninteny 8

Ovay

-pandraviravianao, -pihavihavianao, -pirahavavianao, -piraviravianao, ampifandraviravianao, fifampandraviravianao, fifampihavihavianao, fifampirahavavianao, fifampiraviravianao, hampifandraviravianao, hifampihavihavianao, hifampirahavavianao, hifampiraviravianao, ifampihavihavianao, ifampirahavavianao, ifampiraviravianao, nampifandraviravianao, nifampihavihavianao, nifampirahavavianao, nifampiraviravianao,