FanononanaHanova

//-ubḁ//

RimaHanova

Vaninteny 2Hanova

goba, hoba, roba, toba,

Vaninteny 3Hanova

akanjo ba, daroba, famboba, fandroba, firoba, godoba, handroba, hangoba, higoba, makoba, mamboba, mandroba, mangoba, migoba, mpamboba, mpandroba, mpiroba, nandroba, nangoba, nigoba, raidoba, soroba, voaomba, voaroba,

Vaninteny 4Hanova

baroboba, -doba, -droba, -koba, -tsoba, boba-, fanakoba, hampigoba, hanakoba, haneboba, hifamboba, hifandroba, hifangoba, hoba-, hobahoba, kalafoba, koba-, loba-, lobaloba, maharoba, mampigoba, manakoba, maneboba, mifamboba, mifandroba, mifangoba, mpanakoba, nampigoba, nanakoba, naneboba, nifamboba, nifandroba, nifangoba, roba-, toba-, tobatoba, troba-, tsobatsoba, varoboba,

Vaninteny 5Hanova

-boaomba, -boaroba, -draidoba, -kigoba, -pamboba, -pandroba, -piroba, -tsoroba, alobaloba, atobatoba, boroba-, fandroba-, fanobatoba, fikoba-, fitoba-, fitobatoba, fitroba-, fitsobatsoba, garoba-, goroba-, halobaloba, hampifamboba, hampifandroba, hampifangoba, hanobatoba, hatobatoba, hifampigoba, hifanakoba, hifaneboba, hilobaloba, hitobatoba, hitsobatsoba, kotroba-, mampifamboba, mampifandroba, mampifangoba, manobatoba, mifampandroba, mifampangoba, mifampigoba, mifanakoba, mifaneboba, milobaloba, mitobatoba, mitsobatsoba, mpandroba-, mpanobatoba, mpikoba-, mpitoba-, mpitobatoba, nampifamboba, nampifandroba, nampifangoba, nanobatoba, nifampigoba, nifanakoba, nifaneboba, nilobaloba, nitobatoba, nitsobatsoba, ranoba-, saboba-, sahoba-, takoba-, voatobatoba,

Vaninteny 6Hanova

-baroboba, -doba-, -dobaloba, -droba-, -koba-, -kobahoba, -panakoba, agoroba-, ampemba misoroba, bolan-koba, fanakoba-, fanatoba-, fanatroba-, figoroba-, fisaboba-, fitakoba-, hahatsobatsoba, hampifanakoba, hampifaneboba, hifanobatoba, hobakoba-, mahatsobatsoba, mampifanakoba, mampifaneboba, mifampanakoba, mifampaneboba, mifanobatoba, mpanakoba-, mpanatoba-, mpanatroba-, mpigoroba-, mpisaboba-, mpitakoba-, nahatsobatsoba, nampifanakoba, nampifaneboba, nifanobatoba, ranon-koba, robadroba-, taboroba-, tafatobatoba, varo-boba,

Vaninteny 7Hanova

-boatobatoba, -dranoba-, -kalobaloba, -katobatoba, -kilobaloba, -kitobatoba, -kitsobatsoba, -pandroba-, -panobatoba, -pikoba-, -pitoba-, -pitobatoba, -pitroba-, -pitsobatsoba, -tsaboba-, -tsahoba-, fanagoroba-, fanatakoba-, fitaboroba-, fitotoan-koba, gorobadroba-, hampifanobatoba, hifampilobaloba, hifampitobatoba, hifampitsobatsoba, mampahatsobatsoba, mampifanobatoba, mifampanobatoba, mifampilobaloba, mifampitobatoba, mifampitsobatsoba, mpanagoroba-, mpanatakoba-, mpitaboroba-, nampifanobatoba, nifampilobaloba, nifampitobatoba, nifampitsobatsoba,

Vaninteny 8Hanova

-dranon-koba, -drobadroba-, -kahatsobatsoba, -kobakoba-, -panakoba-, -panatoba-, -panatroba-, -pigoroba-, -pisaboba-, -pitakoba-, fanataboroba-, mpanataboroba-,

Vaninteny 9Hanova

-panagoroba-, -panatakoba-, -pitaboroba-, -pitotoan-koba,

Vaninteny 10Hanova

-panataboroba-,